Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě

Registrace      Přihlášení

O PROJEKTU

Projekt Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě je zaměřen na následující cílové skupiny:

 • žáky 2. stupně ZŠ
 • studenty SŠ
 • pedagogy ZŠ a SŠ
 • pracovníky vědy a výzkumu
 

Odborná témata udržitelné dopravy v projektu:

 • A: Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využívání území
 • B: Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
 • C: Bezpečnost, nehodovost v dopravě a prevence
 • D: Udržitelná mobilita
 • E: Chytrá města
 • F: Možnosti zavádění nástrojů udržitelné mobility do praxe
 

: FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU

CZ.1.07/2.3.00/45.0020 Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výše finančního příspěvku 15 097 906, 88 Kč.

Projekt podpořen od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015.

http://www.esfcr.cz/

http://www.msmt.cz/

http://www.op-vk.cz/

 

: PŘÍNOSY

 • zaujmout mladou generaci pro vědu a výzkum v technickém oboru tak, aby jej upřednostnila ve své volbě budoucího studia a později i profese
 • podpořit vzdělávání talentů jako příštích odborníků pro technické obory
 • nabídnout badatelsky orientovanou výuku
 • vytvořit a zpřístupnit metodiku a obsahovou náplň vzdělávání k udržitelné dopravě
 

: KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 • KA1 Vzdělávání VaV pracovníků v dopravě v oblasti popularizace vědy pro zájemce o VaV práci
  • − pro pracovníky vědy a výzkumu na straně příjemce
   • − celkem 8 stáží pro pracovníky CDV v zemích: Rakousko, Německá spolková republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Itálie
 • KA2 Tvorba výukových materiálů - pracovní listy
  • − pro přípravu metodických a pracovních listů
   • − celkem 105 metodických listů pro pedagogy a celkem 110 pracovních listů pro studenty
 • KA3 Vzdělávání popularizátorů vědy z řad pedagogů ZŠ a SŠ
  • − pro metodickou podporu výuky; pro pedagogy ZŠ a SŠ a jejich praxi; pro pracovníky VaV
   • − workshopy se zahraničními přednášejícími v Olomouci a v Brně
   • − praxe pedagogů na pracovištích CDV a přímo v terénu
   • − projekty badatelsky orientované výuky
 • KA4 Síťování a spolupráce partnerů
  • − pro partnery projektu a příjemce
   • − kulaté stoly se zástupci VVI, VŠ, SŠ a ZŠ během projektu
 • KA5 Rozvoj talentů
  • − pro zájemce o vědu a výzkum z řad SŠ
   • − vícedenní kurzy v laboratořích CDV, partnerských školách a terénu
   • − závěrečná konference
 • KA6 Populárně-naučné semináře a další motivační akce
  • − pro zájemce o vědu a výzkum z řad ZŠ a SŠ
   • − jednodenní semináře, skupiny seminářů, exkurze, letní školy
 

: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

 

Schválené monitorovací indikátory po 4. monitorovacím období (do 28. 2. 2015):

 

 

Povinné monitorovací indikátory:
Indikátor         nově ve 4. MZ     celkem po 4. MZ
07.41.20 5 osob 29 osob
07.41.65 281 osob 429 osob
07.41.71 108 osob 180 osob
07.41.72 233 osob 249 osob
07.41.14 99 osob 336 osob
07.41.16 39 osob 115 osob
07.41.15 60 osob 221 osob
07.46.65 65 osob 91 osob
07.46.71 29 osob 43 osob
07.46.72 36 osob 48 osob
07.42.70 0 partnerů 5 partnerů

 

 

Annexové monitorovací indikátory:
Indikátor         nově ve 4. MZ     celkem po 4. MZ
10.42. 281 osob 429 osob
41.08. 60 osob 221 osob
41.09. 39 osob 115 osob
14.42. 277 osob 425 osob
41.05. 0 osob 1 osoba
14.21 0 osob 1 osoba
14.22 4 osoby 4 osoby

 

 

: PARTNEŘI

 

Příjemcem projektu:

 

 

s partnerskými školami:

 

 

za laskavé odborné podpory pedagogů z následujících univerzit:

 

 

: KONTAKT

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

 

hlavní manažer projektu:

 

Ing. Eva Gelová

eva.gelova@cdv.cz

+420 541 641 753

 

metodik vzdělávání dospělých:

 

RNDr. Petr Anděl, CSc.

andel@evernia.cz

 

metodik vzdělávání mládeže:

 

Mgr. Zuzana Strnadová

zuzana.strnadova@cdv.cz

 

: VÝSTUPY PROJEKTU

 

Kromě přímého vzdělávání formou seminářů, kurzů, letních škol, exkurzí a workshopů jsou výstupem metodické a učební materiály KA3 (sylaby a návrhy projektů badatelsky orientované výuky) a KA2 (pracovní listy pro studenty a metodické listy k nim pro pedagogy).

 

 

Výstupy projektu jsou dostupné pro stažení po Vaší registraci zde.

 

 

Po Vaší registraci nabízíme:

 

 • sylaby a návrhy projektů BOV
 • metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky a studenty
 • terminologický slovník

 

to vše k tématům:

 

 • Obecné metodiky Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě
 • A: Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využívání území
 • B: Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
 • C: Bezpečnost, nehodovost v dopravě a prevence
 • D: Udržitelná mobilita
 • E: Chytrá města
 • F: Možnosti zavádění nástrojů udržitelné mobility do praxe

 

logo_bottom

OPVK Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě - CZ.1.07/2.3.00/45.0020

frantisek.vomacka@cdv.cz